Jak nastartovat auto přes kabely


Nastartování auta přes kabely je jednoduchá, ale důležitá dovednost, kterou by měl každý řidič znát. Může se stát, že váš automobil odmítne spustit motor, protože je vybitá baterie, a právě v takových situacích jsou kabely pro nastartování neocenitelné. Naučit se používat kabely k návratu do provozu vašeho vozidla vám může ušetřit spoustu času a nepříjemností. Zde je návod, jak to udělat správně.

Příprava

Před započetím procesu nastartování auta přes kabely je důležité zajistit správnou přípravu a bezpečnostní opatření. Za prvé, zkontrolujte, zda je vaše auto a auto druhého řidiče, který vám pomůže, vypnuto a zaparkováno na bezpečném místě, mimo provoz. Zajistěte také, že oba vozy jsou v klidu a nedojde k jejich pohybu během procesu. Dále se ujistěte, že kabely pro nastartování jsou v dobrém stavu, bez viditelných poškození a že jsou dostatečně dlouhé k dosažení mezi oběma vozidly.

Postup

1. Začněte tím, že položíte kabely na zemi vedle sebe, aby se zabránilo jejich zamotání.

2. Pak otevřete kapotu obou vozidel a najděte baterie. Ujistěte se, že jsou baterie dostupné a že jsou propojeny kabely v pořadí „černý krokodýl“ s negativním pólem a „červený krokodýl“ s pozitivním pólem.

3. Připojte černý kabel k negativnímu pólu vybité baterie (označeného znaménkem „-„).

4. Poté připojte druhý konec černého kabelu k negativnímu pólu nabité baterie na funkčním vozidle.

5. Připojte červený kabel k pozitivnímu pólu vybité baterie (označeného znaménkem „+“).

6. Poté připojte druhý konec červeného kabelu k pozitivnímu pólu nabité baterie na funkčním vozidle.

7. Nyní je čas spustit motor funkčního vozidla a nechat ho běžet několik minut, aby se nabila vybitá baterie ve vašem autě.

8. Po několika minutách zkuste nastartovat motor vašeho vozu. Pokud se podaří, nechte oba motory běžet několik minut, aby se baterie dobila.

9. Poté odpojte kabely v opačném pořadí, než jste je připojili. Začněte s odpojením červeného kabelu a pak černého kabelu.

10. Po dokončení odpojení kabelů zkontrolujte, zda motor vašeho vozu stále běží. Pokud ano, zavřete kapotu a vraťte se do normálního provozu.

Varování

Je důležité postupovat opatrně a dodržovat bezpečnostní pokyny při používání kabelů k nastartování auta. Nedovolte, aby se kabely dotkly sebe navzájem nebo jakéhokoli kovového povrchu, aby nedošlo k zkratu. Dejte pozor, aby se kabely nedotýkaly pohybujících se částí motoru. Pokud se objeví jakékoli známky poškození kabelů, nebo pokud máte pochybnosti o bezpečnosti procesu, nechte odborníka, aby provedl nastartování.

Bezpečnostní opatření při používání kabelů

Kromě správného postupu při připojování kabelů je také důležité dodržovat několik bezpečnostních opatření, aby se minimalizovala možnost nehod nebo úrazů. Zde jsou některé důležité body, na které byste měli myslet:

  • Ujistěte se, že kabely jsou odolné a ve správném stavu, aby nedošlo k jejich poškození během procesu.
  • Při manipulaci s kabely se vyhněte kontaktu s pohybujícími se částmi motoru.
  • Zkontrolujte, zda jsou obě vozidla vypnuta a zaparkována, abyste minimalizovali riziko nehody.
  • Dejte pozor, aby kabely nepřišly do styku se sebou navzájem, což by mohlo způsobit zkrat.

Co dělat, pokud se motor nepodaří nastartovat?

I když jste dodrželi správný postup, může se stát, že motor stále nepodaří nastartovat. V takovém případě můžete zkusit několik dalších kroků:

  1. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně připojeny ke svým pólům na bateriích a zda jsou propojeny správně.
  2. Pokud je vše v pořádku, zkuste nechat funkční vozidlo běžet déle, aby se nabila vybitá baterie.
  3. Pokud ani po prodloužené době běhu motoru nenastartuje, může být problém i jinde než v baterii. V takovém případě je lepší nechat vozidlo zkontrolovat odborníkem.

Viz také:

Photo of author

Leonid

Napsat komentář