Jak nastartovat auto bez kabelů

Není nic horšího než se ocitnout na parkovišti s vypnutým vozidlem a žádnými startovacími kabely po ruce. Ale nezoufejte, existuje několik způsobů, jak nastartovat auto bez kabelů. Bezpečnost je vždy na prvním místě, proto je důležité přesně dodržovat postup, aby se zabránilo jakémukoli poškození vozidla nebo zranění.

Metoda 1: Tlačení auta

Tato metoda vyžaduje pomoc druhé osoby a mírně zvýšenou fyzickou námahu. Postupujte podle následujících kroků:

 • Nastavte převodovku na první rychlost a uvolněte ruční brzdu.
 • Požádejte druhou osobu, aby vás tlačila.
 • Jakmile auto nabere určitou rychlost, pomalu uvolněte spojku a stiskněte plynový pedál.
 • Pokud je motor stále chladný, může to chvíli trvat, než se zapálí.

Metoda 2: S pomocí jiného vozidla

Pokud je k dispozici jiné vozidlo, můžete využít jeho baterii k nastartování vašeho auta. Postupujte takto:

 • Připojte kladný (+) závodník jiného vozidla k pozitivnímu (+) pólu vybité baterie vašeho auta.
 • Připojte druhý konec kladného (+) kabelu k pozitivnímu (+) pólu nabité baterie jiného vozidla.
 • Připojte záporný (-) závodník jiného vozidla k zápornému (-) pólu nabité baterie.
 • Připojte druhý konec záporného (-) kabelu k nějaké kovové části vozidla s vybitou baterií, která není přímo spojena s baterií.
 • Zapněte motor jiného vozidla a nechte ho běžet několik minut.
 • Pokuste se nastartovat vaše vozidlo.

Metoda 3: Použití startovacího aerosolu

Startovací aerosol může být užitečným nástrojem pro nastartování auta bez kabelů. Postupujte následovně:

 • Odstraňte kryt nasávacího potrubí.
 • Postříkejte malé množství startovacího aerosolu do nasávacího potrubí.
 • Zavřete kryt nasávacího potrubí a pokuste se nastartovat auto.

Důležité bezpečnostní upozornění

Při provádění jakéhokoli z těchto postupů je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a opatření:

 • Nikdy nepřipojujte záporný (-) kabel k zápornému (-) pólu vybité baterie, může dojít k výbuchu.
 • Ujistěte se, že obě vozidla jsou vypnutá před připojením startovacích kabelů.
 • Pokud nejste zcela jisti, jak postupovat, neváhejte zavolat odborníka nebo o pomoc požádat.

Dodržováním těchto postupů a bezpečnostních pokynů byste měli být schopni úspěšně nastartovat auto bez kabelů. V případě jakýchkoli pochybností nebo potíží je vždy lepší požádat o pomoc odborníka.

Alternativní způsoby nastartování vozidla

Kromě výše uvedených metod existují i další alternativní způsoby, jak nastartovat auto bez startovacích kabelů. Zde jsou některé z nich:

Metoda Popis
Šlapání na pedál plynu Někdy může být možné nastartovat auto tím, že šlápnete na pedál plynu a držíte ho, zatímco se snažíte nastartovat motor. Tento způsob může pomoci dodat dostatečné množství paliva do motoru a překonat problémy s chodem.
Zkontrolujte zapalovací systém Problém s nastartováním vozidla může být způsoben poruchou zapalovacího systému. Je dobré zkontrolovat, zda jsou zapalovací svíčky v pořádku a zda je dodáváno dostatečné množství elektrického proudu do zapalovacího systému.

Nejčastěji kladené otázky

 • Mohu použít jiné vozidlo k nastartování mého auta i bez startovacích kabelů?
 • Jak poznám, že problém s nastartováním je způsoben vybitou baterií a ne něčím jiným?
 • Existuje riziko poškození vozidla při použití startovacího aerosolu?

Viz také:

Photo of author

Leonid

Napsat komentář