vadné čidlo teploty motoru projevy

Vadné čidlo teploty motoru je problém, se kterým se mohou potýkat majitelé automobilů. Pokud je čidlo teploty motoru poškozené nebo nefunkční, může to mít různé nežádoucí důsledky na výkon a bezpečnost vozidla. V tomto článku se podíváme na různé projevy vadného čidla teploty motoru a jak je identifikovat.

Projevy vadného čidla teploty motoru

Když je čidlo teploty motoru vadné, může se projevit několika způsoby, které mohou ovlivnit výkon vozidla a jeho spolehlivost. Některé z nejběžnějších projevů zahrnují:

 • Zobrazování nesprávných teplot na palubním displeji.
 • Neustálé kolísání teploty na palubním displeji.
 • Nezobrazování teploty vůbec na palubním displeji.
 • Abnormální chování chlazení motoru, například neustálé chlazení nebo přehřívání.
 • Problémy s regulací motoru nebo výkonem.
 • Spalování více paliva kvůli nesprávným informacím o teplotě motoru.

Identifikace vadného čidla teploty motoru

Je důležité identifikovat problém s čidlem teploty motoru co nejdříve, abyste mohli přijmout vhodná opatření k jeho opravě nebo výměně. Zde je několik kroků, které můžete podniknout k identifikaci vadného čidla teploty motoru:

 1. Zkontrolujte palubní displej na zobrazení teploty motoru a sledujte, zda se teplota pohybuje mimo normální rozsah.
 2. Prověřte chování motoru, jako je nepravidelný chod, ztráta výkonu nebo neobvyklé zvuky, které by mohly naznačovat problém s teplotou.
 3. Použijte diagnostický skener pro odečtení chybových kódů spojených s čidlem teploty motoru.
 4. Prověřte samotné čidlo a jeho připojení na motoru, zda není poškozené nebo nevyčnívá žádný zjevný problém.

Řešení vadného čidla teploty motoru

Pokud se projeví některé z výše uvedených projevů a potvrdí se, že čidlo teploty motoru je vadné, je důležité podniknout kroky k jeho opravě nebo výměně co nejdříve. Řešení může zahrnovat:

 • Opravu čidla, pokud je to možné, a odstranění jakéhokoli fyzického poškození nebo spojovacích problémů.
 • Výměnu čidla za nové, pokud je oprava nemožná nebo neefektivní.
 • Prověření a opravu dalších součástí chlazení motoru, pokud byly poškozeny nebo ovlivněny vadným čidlem teploty.

V případě jakýchkoli problémů s teplotou motoru je nejlepší nechat vozidlo prohlédnout odborníkem na opravy motorů, aby byl problém správně identifikován a řešen.

Prevence problémů s teplotou motoru

Prevence je vždy lepší než léčba, a to platí i pro problémy spojené s teplotou motoru. Existuje několik opatření, která můžete přijmout k minimalizaci rizika poruchy čidla teploty motoru:

 • Pravidelně kontrolovat chladicí kapalinu a zajistit, aby byla na správné úrovni a nebyla znečištěná.
 • Zajistit pravidelnou údržbu chladicího systému, včetně čistění chladičů a kontrolu těsnosti hadic a spojů.
 • Pozorně sledovat příznaky jakéhokoli problému s teplotou motoru a okamžitě jednat, pokud se něco zdá být mimo normu.
 • Vyhýbat se nadměrnému zatěžování motoru, zejména v horkém počasí nebo při dlouhých jízdách.

Tabulka: Porovnání typů čidel teploty motoru

Typ čidla Výhody Nevýhody
Termistoremické čidlo Levnější, snadněji dostupné Méně přesné, citlivé na vibrace
Termočlánkové čidlo Vyšší přesnost, odolnější Vyšší cena, méně běžné
RTD čidlo Vysoká přesnost, stabilní Nejdražší, vyžaduje speciální zpracování signálu

Nejčastěji kladené otázky ohledně čidel teploty motoru

 • Jsou čidla teploty motoru univerzální pro všechny typy vozidel?
 • Jak často by měla být čidla teploty motoru kontrolována?
 • Jaké jsou obvyklé náklady na opravu čidla teploty motoru?
 • Existují nějaké příznaky, které naznačují problém s čidlem teploty motoru?

Viz také:

Photo of author

Liliana

Napsat komentář