Před železničním přejezdem u kterého je umístěna dopravní značka


Dopravní značky hrají klíčovou roli v bezpečnosti silničního provozu a signalizují řidičům důležité informace o dopravních podmínkách. Před železničním přejezdem se mohou objevit různé dopravní značky, které řidičům říkají, jak se správně chovat a co očekávat na tomto místě.

Význam dopravních značek před železničním přejezdem

Před železničním přejezdem je umístěno několik dopravních značek, které mají za cíl upozornit řidiče na nebezpečí, které mohou představovat projíždějící vlaky. Mezi nejběžnější značky patří značka „Přejezd s příčnou výstražnou závorou“ (D7), která řidiče upozorňuje na možnost uzavření přejezdu kvůli projíždějícím vlakům. Další často používanou značkou je „Přejezd s příčnými výstražnými rampami“ (D6), která také signalizuje možnost uzavření přejezdu při příjezdu vlaku.

Specifika jednotlivých dopravních značek

Značka „Přejezd s příčnou výstražnou závorou“ (D7) představuje situaci, kdy jsou před železničním přejezdem umístěny závory, které se při příjezdu vlaku spouštějí, aby zamezily průjezdu vozidel přes železniční koleje. Tato značka upozorňuje řidiče na nutnost zastavit a počkat, až se závory opět zvednou a přejezd bude opět průjezdný.

Značka „Přejezd s příčnými výstražnými rampami“ (D6) signalizuje, že před železničním přejezdem jsou umístěny výstražné rampy, které se spouštějí při příjezdu vlaku a varují řidiče před blížícím se nebezpečím. Tato značka funguje podobně jako závory, ale místo závor se zde používají rampy.

Chování řidiče před železničním přejezdem

Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka, je důležité dodržovat dopravní předpisy a řádně se chovat. Řidič by měl vždy zpomalit a zastavit, pokud jsou před ním spuštěné závory nebo výstražné rampy. Před projíždějícím vlakem je důležité počkat až do okamžiku, kdy bude přejezd opět bezpečný a průjezdný.

Závěr

Dopravní značky před železničním přejezdem mají klíčový význam pro bezpečnost silničního provozu. Řidiči by měli vždy dbát na signály těchto značek a řádně se jimi řídit, aby minimalizovali riziko dopravní nehody. Dodržování dopravních pravidel a ohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu je základem bezpečného cestování.

Bezpečnostní opatření na železničních přejezdech

Kromě dopravních značek hrají na železničních přejezdech klíčovou roli i další bezpečnostní opatření. Mezi tyto opatření patří například světelná signalizace, která upozorňuje řidiče na blížící se vlak, či ozvučné signály, které varují chodce a cyklisty o nebezpečí při přecházení přejezdu. Tyto prvky společně s dopravními značkami zvyšují bezpečnost na železničních přejezdech a snižují riziko dopravních nehod.

Vzdálenost od železničních kolejí

Je důležité, aby řidiči zachovávali bezpečnou vzdálenost od železničních kolejí i při čekání na přejezdu. Tím minimalizují riziko, že by jejich vozidlo bylo zachyceno na přejezdu v případě, že se závory či rampy zaseknou nebo nefungují správně. Bezpečná vzdálenost od kolejí tak umožňuje rychlé a bezpečné odstoupení v případě potřeby.

Dopravní značka Význam
D7 Přejezd s příčnou výstražnou závorou
D6 Přejezd s příčnými výstražnými rampami

Nejčastěji kladené otázky

  • Jaká je role světelné signalizace na železničních přejezdech?
  • Proč je důležité dodržovat bezpečnou vzdálenost od železničních kolejí?
  • Jak se chovat v případě poruchy závor či ramp na železničním přejezdu?

Viz také:

Photo of author

Leonid

Napsat komentář